Välkommen till seminariet

Ekodistrikt - en strategi för förverkligande av framtidens matsystem i landskapet Sörmland!


Datum: Fredagen den 9 februari 2024

Plats: Nyköpings teater, Teatertorget, 611 31 Nyköping

Tid: Kl 9:00-13:30

Vi bjuder på fika och lunch!


Seminariet syftar till att ge inblick i vad Ekodistrikt kan bidra med i kommuner och hur

kommuner kan bidra till utveckling av ekodistrikt.

BERAS International i samarbete med

MatLust, Södertälje kommun och Näringsliv och platsutveckling, Nyköpings kommun anordnar eventet.

Ekodistrikt Sörmland är en del av projektet KISMET Sustainable Food Environments som delfinansieras av EU:s Interreg Baltic Sea Region Programme.


Program:

9:00 Fika och registrering

9:30 Ekodistrikt Sörmland – vilka möjligheter ger det en kommun?

Sofi Gerber och Jostein Hertwig BERAS International

9:50 Sörmländska praktikexempel:

- Kommunal livsmedelsförsörjningsstrategi i relation till ett regionalt Ekodistrikt, Helena Nordlund, MatLust utvecklingsnod Södertälje kommun

-Lokal mat i offentliga kök – en ny digital plattform, Jenny Gullstrand, projektledare Sörmlands matkluster

- Ekologiska grönsakslådor till kommunala verksamheter, Mats Sjöstedt, Hornuddens trädgård, Strängnäs

- Livskraft – lokala, hälsosamma mejeriprodukter för äldreomsorgen, Stina Franzén dietist Södertälje kommun

10:40 Bensträckare och provsmak av Livskraft-produkter

11:00 Workshops: Hur kan Ekodistrikt Sörmland bidra till kommunernas hållbarhetsarbete?

- Livsmedelsförsörjning: Kommuners rådighet och beredskapsansvar som möjlighet,

Helena Nordlund MatLust Södertälje kommun och Jordan Valentin Lane,

Samhällsbyggnadskontoret Södertälje kommun

- Lokal upphandling i praktiken: Strategier och goda exempel, Sara Seing, kostchef Södertälje kommun

- Att skapa en infrastruktur från jord till bord för lokal, hållbar mat, Tim Lux regional utvecklingsledare Region Sörmland, Sofi Gerber BERAS

- Inkluderande matsystem: Arbetstillfällen för personer långt från arbetsmarknaden

Linus Källander Bonden på Södertuna, Jostein Hertwig BERAS

12:10 Återsamling och avslut

12:30 Lunch på restaurang Tennishallen


Anmälan görs senast den 2/2 till:

Sofi Gerber, Koordinator Ekodistrikt Sörmland/Beras international

Email: sofi@berasinternational.se

Tel: 073-379 32 70


Läs mer om Ekodistrikt Sörmland här: https://www.berasinternational.se/projektkismet

Om oss

Nu startar vi Sveriges första Ekodistrikt i landskapet Sörmland! Detta är en del av en global rörelse med målet att bidra till ett hållbart matsystem baserat på lokala och  förnyelsebara resurser.


Inom ramen för EU-projektet KISMET bjuder BERAS International och Södertälje kommun in fler aktörer till att samverka för ett rikt matlandskap.

Välkommen till Ekodistrikt.se! Vi är en organisation som arbetar för att främja ekologisk matproduktion och hållbar utveckling.


Vi samarbetar med matproducenter och kommuner för att skapa ett ekodistrikt där vi kan främja och stödja hållbara matvanor i samhället.


Vi är glada att ha dig här och ser fram emot att arbeta tillsammans för en grönare och mer hållbar framtid.